Prof. Dr. Repa Imre

egyetemi tanár, kancellári főtanácsadó

repa.imre@sic.medicopus.hu

Orvosi diploma:

Szakvizsga:
Tudományos fokozat:

SOTE 1974, Budapest

belgyógyász (1979)
radiológus (1985)
neuroradiológus (1999)
egészségügyi menedzser (2000)

PhD (1998), Dr. habil (2000), egyetemi tanár (2002)Repa Imre professzor 1974 óta áll a gyógyítás szolgálatában, utóbbi két évtizedben intézményvezetőként és menedzserként. A MTA köztestületi tagja, oktatóként, egyetemi tanárként generációk képzésében vesz részt mind a mai napig. Iskolateremtő munkát végzett a képalkotó diagnosztika oktatásában, önálló diszciplinaként történő elismertetésében. Közel száz közleménye jelent meg, csaknem háromszáz előadást tartott.