A Kaposvári Egyetem Egészségügyi Centruma az 1989-es alapítás óta segíti Somogy és a környező megyék egészségügyi ellátását. Szakorvosi beutalóval előzetes előjegyzés alapján két műszakban fogadjuk a betegeket. Centrumunkban a Diagnosztikai Részleg CT és MR keresztmetszeti képalkotó diagnosztikát végez, míg az Onkoradiológiai Részleg sugárterápiás módszerekkel daganatos betegek ellátásával foglalkozik. Szoros munkakapcsolatban állunk a Kaposi Mór Oktató Kórházzal, valamint a régió más kórházaival és egészségügyi ellátó intézményeivel.

Az Egészségügyi Centrumban ill. Diagnosztikai és Onkoradiológiai Intézetben jelentős kutatási és fejlesztési munka is zajlik az orvostudomány, állattudomány valamint geológia és anyagtudományok különböző területein, ahol a keresztmetszeti képalkotó és sugárterápiás módszerek szerepet kaphatnak. Az állattudomány vonatkozásában az intézmény nemzetközi elismertségre tett szert.

Küldetési nyilatkozat

A Kaposvári Egyetem keretei között létrejött és működő diagnosztikai és onkoradiológiai intézet célja, hogy nagy értékű high-technology berendezések alkalmazásával oktatói, kutatói, egészségügyi szolgáltatói feladatokat lásson el, folyamatos interdiszciplinális együttműködés révén. Az intézet tevékenységének fő irányai:

 • Az egészségügyi szolgáltatói tevékenységi körei közül magas színvonalú képalkotó diagnosztikai munka mellett a komplex onkológiai ellátás részeként sugárterápiás kezelések végzése, helyi, regionális, és speciális esetekben, országos viszonylatban.
 • A folyamatos betegellátáshoz elengedhetetlen komplex szerviz szolgáltatás biztosítása.

 • Hazai és nemzetközi együttműködések révén kiterjedt kutatói munka végzése elsődlegesen az állat-, illetve orvostudomány területén.

 • A nagy értékű high-technology berendezések alkalmazása révén felsőfokú graduális és posztgraduális oktatói munkában történő részvétel.

 • Az intézet technikai felszereltségének magas szinten történő tartása.

 • Az intézetben dolgozó munkatársak képzésének, továbbképzésének biztosítása hazai és nemzetközi együttműködések révén.

 • Céljaink megvalósítása érdekében kialakítottuk és folyamatosan alkalmazzuk az ISO 9001:2 minőségirányítási rendszert, valamint az ISO 14001:2005 környezetközpontú irányítási rendszert.

  Minőség- és környezeti politika

  A Kaposvári Egyetem Diagnosztikai és Onkoradiológiai Intézet és Egészségügyi Centrumnak az a célja, hogy mindenkor megfeleljen vállalt feladatainak, szakmailag erős, jól szervezett a tulajdonos érdekeit érvényesítő stabil gazdálkodásával erősítse annak piaci szerepét, és ezáltal illeszkedjen annak stratégiájához, hivatalos küldetéséhez illetve minőség- környezeti politikájához. A vevői, tulajdonosi , illetve ezen keresztül a társadalmi (különös tekintettel a környezeti) elvárásoknak való megfelelés az integrált irányítási rendszer által adott lehetőségek kihasználásával, úgy, hogy tevékenysége, szolgáltatásának minősége megfeleljen a vele és önmagával szemben támasztott követelményeknek.

  Célunk elérése érdekében:

  Teljes körűen kialakítottuk, és hatékonyan működtetjük, folyamatosan továbbfejlesztjük az MSZ EN ISO 9001:2001, MSZ EN ISO 14001:2005 szabványok követelményeinek megfelelő minőségirányítási rendszer alapokon nyugvó integrált irányítási rendszerünket és ezt a nemzetközi tanúsítás megszerzésével bizonyítjuk. Az éves és távlati tervezés során biztosítjuk a szükséges erőforrásokat az integrált irányítási rendszer működéséhez és továbbfejlesztéséhez. A rendszeres vezetői értekezletek keretében folyamatosan vizsgáljuk a rendszerünk működését és megállapítjuk a szükséges irányokat, módosítási igényeket, ezzel megalapozva a vezetőség mindenkori elkötelezettségét. Konzultációk és előadások tartásával tudatosítjuk a munkavállalóinkban az integrált irányítási rendszer működésében lévő szerepüket és fontosságukat. Szervezeti egységenként az integrált irányítási dokumentumok a kapcsolódó törvények, rendeletek és szabványok alkalmazhatósága érdekében belső intranet rendszert üzemeltetünk, amely segítségével az érvényes dokumentumok azonnal hozzáférhetőek. Jó minőségi, környezeti tevékenység, szolgáltatás nyújtásához Vevőink minőséggel, környezetvédelemmel kapcsolatos észrevételeit hasznosítjuk. El kívánjuk érni, hogy a hibafeltáró és helyesbítő folyamatokban való aktív részvételt Szerveztünk minden alkalmazottja magára nézve kötelezőnek érezze. Minden vezetőnek és munkavállalónak munkaköri kötelességévé tesszük az integrált irányítási rendszerünk megismerését, az abban foglalt és rájuk vonatkozó feladatok elvégzését. Az integrált irányítási folyamatban Szervezetünk vezetése, a szervezeti egységek és az egyes munkatársak közösen vesznek részt, mindenki kötelezettséget vállalt arra, hogy a saját tevékenységét a fentiek szerint végzi.